Ved å melda deg inn stør du arbeidet vårt for nynorsken. Innmeldingsskjema

Blest

Heftet Blest tek føre seg nynorsk som marknadsføringsspråk. Det samlar skriveråd, nynorske avløysarar for bokmålsformuleringar, råd om teiknsetjing og anna nyttig. Heftet er til sals frå Noregs Mållag.

Last ned heftet som PDF.

Ulstein mållag er eit lokallag i Noregs Mållag.

Me arbeider for å betra vilkåra til nynorsken på alle område av samfunnet og for å få fleire til å ta i bruk nynorsk. Laget har mellom anna laga og delt ut nynorske aktivitetshefte for born og eit hefte om nynorsk marknadsføringsspråk. I tillegg arrangerer me barnebokstunder, forfattarmøte for vaksne og andre tilskipingar, deler ut bokpakkar til barnehagar og mykje anna.

Styret i Ulstein mållag:

Arild Torvund Olsen (leiar)
arild@nynorsksenteret.no
986 50 123

Ingunn Røyset

Jorulf Myrene

Berit Roppen

Erling Ove Flø

Linda Sævik (vara)

Johan Ottesen (vara)

 

Noregs Mållag
Norsk Målungdom
Kva hender i målrørsla?

 

Oppdatert mars 2020 av Arild Torvund Olsen